Rok 1955


klasa VII

7_1955

Bajer Irena
Bryll Stanisława
Celka Aniela
Gogolewska Pelagia
Jankowska Maria
Jankowiak Stanisław
Jędroszkowiak Helena
Kołacki Kazimierz
Lisiecki Błażej
Maćkowiak Helena
Mantke Marta

Mróz Stanisława
Osiecki Stanisław
Pawlak Teresa
Pieniężny Czesław
Pietrzyk Teresa
Talarczak Helena
Warzbińska Teresa
Wojciechowski Jerzy
Woźny Zenon
Żalik Ryszard
Zieliński Franciszek