Rok 1958


klasa VII

7_1957

Bajer Jerzy
Bryll Jadwiga
Banaszak Czesław
Celka Bronisław
Chwastyniak Władysław
Danielczyk Jerzy
Hertmanowski Stanisław
Jankowiak Janina
Juskowiak Jadwiga
Kuźniak Bożena
Kamiński Kazimierz
Mańkowski Roman
 

Mantke Ryszard
Majewska Mirosława
Przybylak Kazimierz
Rutkowska Janina
Ratajczak Janina
Synowicz Bożena
Stachowiak Janina
Sobczak Stanisława
Waleński Stanisław
Zimny Zdzisław
Żalik Bogumiła