Rok 1961


klasa VII a

7a 1961

Bernardek Henryk
Borowski Feliks
Ciszewicz Maria
Dolata Jan
Figielek Jan
Hansz Józef
Hansz Maria
Hertmanowska Izabela
Kobusińska Daniela
Lisek Maria
Marciniak Aleksander
Michalak Bogusław
Michalak Bronisław

Naskręt Anna
Nawrocik Bronisław
Nawrot Maria
Nowacka Bogumiła
Pachurka Elżbieta
Porzucek Stanisław
Ratajczak Aniela
Różalska Irena
Wojciechowska Irena
Wojciechowski Adam
Wujek Aleksandra
Zwierzycki Marek


klasa VII b

7b 1961

Bąk Kazimierz
Ciszewicz Urszula
Deutsch Józef
Fechner Maria
Gwoździk Aniela
Kamińska Krystyna
Kończak Ludwik
Koralewska Urszula
Kosmalski Andrzej
Kuźniak Maria
Łuczak Maria
Łukaszewski Edward
Madej Mirosława
Majchrzak Gabriela
 

Majewski Zdzisław
Marciniak Bronisław
Marcinkowska Eugenia
Mazurek Henryka
Nowak Florian
Przybylska Irena
Ratajczak Maria
Soczewka Piotr
Ślachetka Gabriela
Tomczak Grzegorz
Witkowski Józef
Włodarczyk Teresa
Woźniakowski Hieronim
Zieliński Józef