Rok 2002


klasa III a

Klasa III A

Busz Marcin
Dułacz Sławomir
Górska Aneta
Grobecka Maria
Horała Ewa
Horała Małgorzata
Jeniec Magdalena
Jędrzejczak Piotr
Kubiak Paweł
Matuszak Mariusz
Matyla Monika
 

Mazurek Marta
Nowacka Karolina
Olejniczak Krzysztof
Ostojska Katarzyna
Pepliński Piotr
Piotrowska Małgorzata
Polna Ewelina
Puślecka Anna
Tomczak Mateusz
Woźniak Katarzyna
Wroński Zbigniew


klasa III b

Klasa III B

Andrzejczak Weronika
Borońska Zofia
Gnacy Monika
Gogół Maciej
Grodzki Jakub
Hańć Kornelia
Idczak Janusz
Jakubowska Barbara
Jankowiak Piotr
Jercha Jagoda
Kwinecka Joanna

Łuczak Wojciech
Mikołajczak Łukasz
Mrozek Marzena
Nowacka Alina
Parzy Magdalena
Szczęsna Barbara
Szymczak Barbara
Szymoniak Anna
Wasiekewska Lidia
Włodarczak Michał
Wolniewicz Joanna
 


klasa III c

Adamczak Marcin
Andrzejczak Bogumiła
Andrzejewska Marta
Bojańska Monika
Glapka Adam
Grześkowiak Renata
Jankowska Emilia
Kaczmarek Paulina
Kozioł Małgorzata
Krzyżyńska Monika
Majewski Patryk
Mroczyk Magdalena

Parzy Karol
Pawlaczyk Anna
Porzucek Marcin
Posiłek Adrian
Ryczkowska Iwona
Skorupska Sabina
Stachowska Marta
Stankiewicz Małgorzata
Staszak Maciej
Tomczak Krystian
Wesołek Artur
Zdrada Paulina