Koło Biblioteczne

  

        W bibliotece od kilku lat działa Koło Biblioteczne. Należący do niego uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu biblioteki: pomagają przygotować wystawy, gazetki, imprezy biblioteczne, opiekują się księgozbiorem.

Celem zajęć jest m.in.:

-rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych ucznia

-rozwijanie zdolności ucznia

-przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym

-racjonalne i twórcze wykorzystanie wolnego czasu przez ucznia

-poszerzenie wiedzy o pracy biblioteki