O Bibliotece

 

        Biblioteka jest ważnym centrum informacji dla każdej szkoły. Staramy się by była ona przyjazna dla uczniów i nauczycieli oraz rodziców. Czynna jest codziennie od 8.00 do 15.00. Czytelnicy mają wolny dostęp do półek i mogą swobodnie wybierać książki. Księgozbiór jest podzielony na literaturę piękną i popularno-naukową. Biblioteka dysponuje kompletem lektur, które udostępniane są przez łączników dla poszczególnych klas.

Posiadamy Centrum Multimedialne, a w nim 8 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, ksero, drukarkę i skaner.