REGULAMIN KORZYSTANIA Z CENTRUM MULTIMEDIALNEGO W BIBLIOTECE

 

1.  Z centrum mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki.

2.  Centrum służy uczniom do wyszukiwania informacji w sieci oraz przeglądania programów edukacyjnych  dostępnych w bibliotece.

3.  Z centrum można korzystać za zgodą nauczyciela bibliotekarza.

4.  Przed korzystaniem z komputera należy wpisać się do zeszytu odwiedzin.

5.  Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące określony temat.

6.  Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich wyłącznie w celach edukacyjnych. Nie można wykorzystywać komputerów do prowadzenia prywatnej korespondencji (e-mail), gier czy zabaw.

7.  Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.

8.  Uczeń może korzystać z CM przed lekcjami  lub po ich zakończeniu.

9.  Korzystający odpowiada za stanowisko i za wyrządzone szkody.

10. Przy stanowisku komputerowym może pracować tylko jedna osoba.

11. Po zakończonej pracy korzystający z centrum pozostawia swoje stanowisko uporządkowane.

12. Z nagrywarki CD-ROM może korzystać osoba, która uzyskała zgodę nauczyciela bibliotekarza.

13. Za ewentualne łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z centrum na określony czas.

14. W wypadku dużej liczby chętnych do korzystania z CM czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.