REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

1. Zbiory biblioteczne są udostępniane wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom.

2. Czytelnicy są zobowiązani do zachowania ciszy i przestrzegania porządku w pomieszczeniu biblioteki.

3. Czytelnik wypożycza książki wyłącznie na swoją kartę wypożyczeń.

4. Z książek z księgozbioru podręcznego czytelnik korzysta na miejscu w czytelni. Korzystający z czytelni zapisują swoje imię i nazwisko w zeszycie odwiedzin w czytelni.

5. Książki w ilości 3 tytułów wypożycza się na okres 3 tygodni. Istnieje możliwość  przedłużenia terminu zwrotu książki.

6. Lektury wypożyczane są przez łącznika (w kompletach).

7. W razie zniszczenia lub zgubienia książek czytelnik jest zobowiązany  odkupić egzemplarz wskazany przez bibliotekarza.

8. Korzystający ze zbiorów biblioteki ponoszą odpowiedzialność za stan powierzonych im książek.

9. Na 3 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego książki należy oddać do biblioteki.

10. Do biblioteki nie wolno wchodzić z jedzeniem.