Strona domowa Historia Szkoły

Szkoła powstała w roku 1878 jako szkoła ewangelicka i kolejno używała nazw:
1894 r. szkoła zwana symultanką
1919 r. szkoła katolicka
1928 r. Publiczna Szkoła Powszechna
1945 r. została otwarta Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa
1949r. Szkoła Ogólnokształcąca stopnia podstawowego
1956 r. Szkoła Podstawowa
1977 r. Zbiorcza Szkoła Gminna im. Mikołaja Kopernika
1986 r. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika

1999 r. Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika i
             Gimnazjum nr 1