Kalendarz roku szkolnego 2012/2013

Rozpoczęcie rocznych zajęć dyd-wych

3 września 2012 r

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2012 r.

Ferie zimowe

14 - 27 stycznia 2013 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2013

Sprawdzian po szkole podstawowej

4 kwietnia 2013

Egzamin w gimnazjum

23,24,25 kwietnia 2013

Zakończenie rocznych zajęć dyd-wych

28 czerwca 2013 r.

I półrocze

do 11.01.2013

Zebrania z rodzicami : Oddział przedszkolny

17.09.2012

16.00

Szkoła podstawowa kl.I-III

18.09.2012

16.15

Kl. IV-VI

18.09.2012

17.00

Gimnazjum

19.09.2012

17.00

Drzwi Otwarte w godz.17.00-18.30

 

02.10.2012
06.11.2012
04.12.2012
05.03.2013
09.04.2013
11.06.2013

wystawianie ocen za I półrocze

do 07.01.2013
 

RP- klasyfikacja śródroczna 

08.01.2013

Zebrania z rodzicami : Oddział przedszkolny

09.01.2013

16.00

Szkoła podstawowa kl.I-III

10.01.2013

16.15+DO do 17.30

Kl. IV-VI

10.01.2013

17.00+ DO do 18.30

Gimnazjum

11.01.2013

17.00+ DO do 18.30

Święto Patrona 

19.02.2013

Oceny przewidywane

do 21.05.2013

Zebrania z rodzicami : Oddział przedszkolny

22.05.2013

16.30

Szkoła podstawowa kl.I-III

23.05.2013

16.15

Kl. IV-VI

23.05.2013

17.00+DO do 18.30

Gimnazjum

24.05.2013

17.00+ DO do 18.30

RP-klasyfikacja roczna

24.06.2013


 

Terminarz dni wolnych

Dni wolne-cała szkoła

02.11.2012

02.05.2013-odpracowany 15.05.2013

31.05.2013

 

Dni wolne –szkoła podstawowa

 

04.04.2013

Dni wolne -gimnazjum

23.04.2013

24.04.2013

25.04.2013