Rok szkolny 1999/2000

        Inauguracja roku szkolnego 1999/2000 odbyła się w nowo otwartej szkole. Z tej okazji oprócz dzieci, rodziców i nauczycieli przybyło wielu znakomitych gości.
        Uroczystość przecięcia wstęgi poprzedzona była mszą, której przewodniczył ksiądz arcybiskup Juliusz Paetz, metropolita poznański. Po nabożeństwie wszyscy przeszli na plac przed szkołą, gdzie wójt Zenon Norman powitał wszystkich zgromadzonych, a arcybiskup J. Paetz poświęcił budynek szkoły.
        Po przecięciu wstęgi i wręczeniu dyrektorowi szkoły Henrykowi Musielakowi symbolicznego klucza, wszyscy zebrani mogli obejrzeć szkołę nie tylko z zewnątrz, ale także od wewnątrz. Następnie zaproszeni goście obejrzeli program artystyczny przygotowany przez nauczycieli i uczniów.

Uroczyste otwarcie nowej szkoły (mpg)


        9 marca 2000 r. świętowano w naszej szkole Dzień Patrona Szkoły - Mikołaja Kopernika. Głównym punktem obchodów było poświęcenie przez proboszcza - księdza W. Branickiego - popiersia wielkiego astronoma.
        W uroczystości wzięli udział uczniowie, grono pedagogiczne, pracownicy obsługi szkoły, a także liczni goście reprezentujący władze gminy i Kuratorium Oświaty i Wychowania.
Po poświęceniu popiersia uczestnicy uroczystości wysłuchali referatu poświęconego Mikołajowi Kopernikowi. Wygłosił go uczeń kl. VIII c - Rafał Brodziak.
        Podsumowaniem obchodów Dnia Patrona było przedstawienie zatytułowane "Wszystkie drogi prowadzą do ludzi". Zaprezentowali je uczniowie klas szóstych i VIII c przygotowani przez nauczycieli:
p. T. Zimną, p. A. Działdowską, p. J. Skorupską, p. I. Różalską i p. J. Damazyniaka.


        21 marca 2000 r. witaliśmy wiosnę. Uczniowie wszystkich klas brali udział w konkursach przygotowanych przez samorząd szkolny. 
        Tak jak w ubiegłym roku odbyły się konkursy: na najciekawszą Marzannę, na najciekawsze przebranie oraz konkurs par na wesoło. 
        Odbył się też konkurs wiedzy o Mikołaju Koperniku.


        27 maja 2000 r. odbył się XVII Mały Bieg im. Edmunda Bojanowskiego. W zawodach wzięli udział uczniowie szkół  w Piaskach, Szelejewie i Bodzewie. W 8 biegach wystartowało 476 dzieci w różnych kategoriach wiekowych. W zależności od wieku, biegacze mieli do pokonania od 1 do 3 okrążeń rynku. Na mecie każdy otrzymał lizaka. Zwycięzcy w nagrodę otrzymywali sprzęt sportowy, koszulki i słodycze.


        21 czerwca 2000 r. odbyła się uroczystość pożegnania klas ósmych. W tym roku mury szkolne opuściły cztery klasy ósme. Uczniowie żegnający szkołę przygotowali program artystyczny, na który składały się wiersze i piosenki oraz słowa podziękowań skierowane do wychowawców, dyrekcji, nauczycieli i rodziców.


        W czasie wakacji, w dniach od 17 do 28 lipca 2000 r., dzieci z Piasków uczestniczyły w półkoloniach zorganizowanych w naszej szkole. Zajęcia odbywały od godziny 9.00 do 14.00. Opiekunowie przygotowali bardzo atrakcyjny program, na który złożyły się: wyjazd do leśniczówki w Brzedni, na basen "AKWAWIT" w Lesznie oraz do stadniny koni w Racocie. Dzieci odwiedziły również Nadleśnictwo Piaski oraz obejrzały film w gostyńskim kinie.