Rok szkolny 2002/2003

        We wrześniu naukę w naszej szkole rozpoczęło siedemdziesiąt czworo uczniów klas pierwszych. Pełni radosnego oczekiwania przekroczyli progi swoich klas: Co ich tutaj czeka? Pierwsze tygodnie pokazały, że w szkole jest czas i na zabawę i na naukę. Tak więc 29  października „dawne przedszkolaki - dziś pierwszaki” były gotowe do ślubowania. Na uroczystość tę przybyli rodzice oraz koleżanki i koledzy z drugich i trzecich klas. Kilka słów do uczniów klas pierwszych skierował dyrektor szkoły p. H. Musielak. Następnie bohaterowie uroczystości złożyli ślubowanie, że będą starali się być dobrymi uczniami i dobrymi  kolegami. Potem dyrektor p. H. Jurkowska –Klupś  przy pomocy wielkiego ołówka dokonała  pasowania na ucznia. Na pamiątkę tej ważnej chwili każdy pierwszak otrzymał dyplom oraz pluszową maskotkę. Uroczystość zakończyły występy uczniów klas pierwszych. Zaśpiewali oni piosenki, przedstawili scenki teatralne oraz deklamowali wiersze, które do tej pory poznali na lekcjach.


        W roku 1973, czyli 30 lat temu, cały świat obchodził pod patronatem UNESCO 500 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, jednego z największych myślicieli świata, tego, który „wstrzymał Słońce, a ruszył Ziemię”. W tym samym roku szkole w Piaskach nadano imię wielkiego astronoma i Polaka.
W piątek 21 lutego w piaskowskiej szkole uczczono pamięć patrona. Nie było lekcji, za to uczniowie bawili się w trzech grupach wiekowych.
W nauczaniu zintegrowanym, czyli w klasach I, II i III SP Dzień Patrona był całkiem innym dniem – odświętnym. Od rana wszyscy uczniowie przygotowywali plakat „Moja szkoła, moja miejscowość”. Ocenili go przewodniczący klas – najbardziej podobała się kolorowa wydzieranka przedstawiająca budynek szkolny. Następna część odbyła się w auli. Po stosownych przemówieniach związanych z patronem szkoły, uczniowie klasy III b przedstawili wesołą inscenizację wiersza „Dzieci stawiają pomnik”. Pomnik - Dawid rzeczywiście stanął, a nawet było: „prześcieradło, które spadło; spadło nawet w tym momencie, gdy nastąpi odsłonięcie.”

Z kolei przedstawiciele klas III  a, b, c, d wzięli udział w konkursie, odpowiadali na pytania, najpierw poważne o Mikołaju Koperniku i naszej miejscowości, później wesołe np. „Dlaczego kangury noszą torby?” lub „Czy pingwiny mogą latać?”. Najbardziej trafnie na te i inne jeszcze pytania, takie jak: „Ile jest stron świata?” i „Co to jest ortografia?” odpowiadali uczniowie klas III a i III b i oni zostali zwycięzcami. Brawa dla wszystkich uczestników, a także słodycze rozdane przez panią dyrektor zakończyły świąteczny dzień w najmłodszych klasach.
Nieco starsi uczniowie ze szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści spotkali się tego dnia w hali sportowej. Dla każdej z grup przygotowano konkurs wiedzy o Mikołaju Koperniku.
Spośród uczniów klas IV-VI najlepiej wypadła Maria Różańska z IV b, natomiast w gimnazjum zwyciężył Marek Balczyński z III B.
Ćwiczono jednak nie tylko umysł, ale i ciało. Klasy IV rozegrały mecz w dwa ognie – zwyciężyła IV a; V i VI ścigały się w rzędach, pokonując najróżniejsze przeszkody – wygrały odpowiednio V b i VI c. Gimnazjaliści rywalizowali m.in. w biegu z gazetą, przeciąganiu liny, rzucie beretem, „zabawie rodzinnej” czy „tratwie na wodzie”, bo tego dnia nie tyle liczyło się zwycięstwo, co dobra zabawa. Dziewczęta rozegrały też mecz piłki ręcznej, a chłopcy halowej piłki nożnej.
Druga część obchodów Dnia Patrona odbyła się późnym popołudniem. Wtedy to w hali sportowej zaproszeni goście, jak i licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy, mieli okazję wysłuchać referatu poświęconego Mikołajowi Kopernikowi oraz obejrzeć wspaniały program artystyczny „Ku Europie”.