Władze Klubu

Zarząd Klubu

Prezes - p. Tomasz Wierzchowski
V-ce Prezes - p. Dariusz Dolata
Sekretarz - p. Danuta Piasecka
Skarbnik - p. Krystyna Jankowska