Informujemy, że od listopada bieżącego roku funkcjonuje nowa strona internetowa naszej szkoły.
Wszystkie aktualne informacje będą umieszczane pod adresem

http://szkolapiaski.pl
Szkolny Zestaw Podręczników 2012/2013


Wyniki etapu szkolnego wojewódzkich konkursów przedmiotowych