Oto obecny skład redakcji.
W tworzenie „Gimzetki” zaangażowane są następujące osoby:

Michalina Chmielarczyk

redaktor naczelna

Małgorzata Siepa

skład komputerowy

Martyna Pelc

Damian Binkowski

Monika Ratajczyk

Paulina Zaremba

Milena Malecha

Zofia Piasecka