Od początku naszego istnienia przez naszą redakcję przewinęło się wiele osób. Od pierwszego numeru funkcję redaktor naczelnej pełniła Jagoda Naskrent.
Pełny skład redakcji pierwszego numeru przedstawiał się następująco:

 • Jagoda Naskrent - redaktor naczelna
 • Ola Andrzejewska
 • Anita Gorynia
 • Anita Horała
 • Małgosia Idczak
 • Karolina Janowska
 • Martyna Jaskulska
 • Agata Superczyńska
 • Ola Szymczak
 • Maciej Kubiak
 • Wojciech Puślecki
 • Kuba Radoła
 • Mateusz Nowacki - skład
 • Justyna Konieczna - opiekun
Od następnych numerów do powyższego „pierwotnego” składu dołączyły kolejne osoby: Marta Kozownicka, Bartek Jaskulski, Michał Marciniak, Robert Matuszak, Artur Gałczyński.

Rewolucyjne zmiany zaszły od numeru siódmego: pojawił się istniejący do dnia dzisiejszego tytuł „Gimzetka” i jednocześnie powiększyła się liczba osób ją tworzących.
A oto pełny skład redakcji pierwszej „Gimzetki”:

 • Jagoda Naskrent - redaktor naczelna
 • Ola Andrzejewska
 • Marysia Dominiak
 • Anita Gorynia
 • Anita Horała
 • Agnieszka Idczak
 • Małgosia Idczak
 • Martyna Jaskulska
 • Monika Kolendowicz
 • Marta Kozownicka
 • Agnieszka Przybył
 • Agata Superczyńska
 • Romina Szafranek
 • Ola Szymczak
 • Martyna Wichłacz
 • Patrycja Wojciechowska
 • Artur Gałczyński
 • Bartek Jaskulski
 • Kuba Małecki
 • Michał Marciniak
 • Robert Matuszak
 • Wojtek Twardowski
 • Mateusz Nowacki - skład
 • Justyna Konieczna - opiekun
Do grona współpracowników (mniej lub bardziej stałych) przygotowujących kolejne wydania „Gimzetki” należeli również: Martyna Jakrzewska, Michał Bugzel, Patryk Beczkowiak, Agnieszka Sikora, Patrycja Makowska, Magda Matuszak, Anna Bonawenturczyk, Natalia Ciążyńska, Sławek Piotrowski, Ewa Urbaniak, Natalia Jamroży, Patrycja Hańć, Małgosia Jamroży, Aneta Okrent, Patrycja Wojciechowska, Andżelika Puślecka, Kinga Karwacka, Asia Furmaniak, Monika Jernaś, Beata Gogół.

Panta rhei jak powiedział pewien starożytny filozof (niestety nie pamiętamy który). Wszystko co ma swój początek, ma też swój koniec jak możemy dowiedzieć się z trzeciej części „Matrixa”.
Z końcem roku szkolnego 2005/2006 opuściła redakcję (i mury naszej szkoły) jedna z naszych „matek założycielek”, nasza naczelna - Jagoda Naskrent. Ciążące na niej brzemię przejęła od września 2006 roku Marta Kozownicka. Składem informatycznym zajął się Sławek Piotrowski.

Kolejne zmiany w składzie redakcji nastąpiły z początkiem września 2007 roku. Nową redaktor naczelną została Ania Bonawenturczyk, a jej zastępcą (zastępczynią) Karolina Rzepecka. Do współpracowników należeli: Natalia Jamroży, Małgorzata Jamroży, Anna Ślachetka, Natalia Ciążyńska, Partycja Wojciechowska, Aneta Okrent, Barbara Przewoźna, Aneta Lis, Sandra Łagódka, Adrianna Jakubiak, Agnieszka Idczak, Asia Furmaniak, Anna Wujek, Dominika Michalak, Marta Piechocka, Marlena Hojna, Dominika Wytwer, Marta Szczeblewska, Magdalena Matuszak, Paulina Kaczmarek, Kuba Naskrent, Nadia Tomczak, Dawid Nowacki. Składem komputerowym zajęły się Elwira Hansz i Marta Andrzejczak.

Z początkiem września 2008 roku Anię Bonawenturczyk zastąpiła Marta Piechocka, a Karolinę Rzepecką - Martyna Żarnowska. Obecnie funkcję redaktor naczelnej pełni Michalina Chmielarczyk. Pełny skład tegorocznej redakcji (wraz ze zdjęciami) znajdziesz pod linkiem nieprzypadkowo noszącym nazwę GALERIA