Regulamin oceny zachowania   I   Wewnątrzszkolny system oceniania   I   Standardy egzaminacyjne
Wychowanie do życia w rodzinie   I   Ślubowanie klas pierwszych  I  Wyjazd na "Zieloną Szkołę"

 

 

Ślubowanie klas pierwszych

 
        W dniu 24 października 2000 r., po wielu tygodniach intensywnych przygotowań, w naszej szkole odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów. Od lat pasowanie na ucznia należy do jednych z najważniejszych uroczystości szkolnych. W okresie poprzedzającym to święto dzieci wdrażają się w społeczność uczniowską, zapoznają się ze środowiskiem szkolnym, zasadami funkcjonowania szkoły, swoimi prawami i obowiązkami. W tym czasie poznają również symbole: szkolne – hymn, sztandar i narodowe.
        Cała uroczystość odbyła się w auli szkolnej. Przy dźwiękach “Marsza Radetzkiego” i gromkich brawach rodziców weszły dzieci z wychowawczyniami. Następnie wprowadzony został sztandar szkoły i odegrano hymn państwowy.
        Po recytacji wiersza “Barwy Ojczyste” nastąpił najważniejszy moment – akt pasowania i ślubowania na ucznia. Dzieci powtarzały słowa przysięgi za panią dyrektor mgr inż. Henryką Jurkowską-Klupś:

Będę starał się być dobrym i uczciwym
Będę dbał o dobre imię swojej klasy i szkoły
Będę koleżeński i pomocny w potrzebie
Będę szanował kolegów, nauczycieli i rodziców
Będę kochał swoją Ojczyzn
ę

        Po ślubowaniu, na tle muzyki Jana Sebastiana Bacha pani dyrektor, dotykając ołówkiem ramion dzieci, wprowadziła ich w szeregi braci uczniowskiej.
        Ten podniosły akt zakończył się wręczeniem dyplomów i drobnych upominków oraz odśpiewaniem hymnu szkolnego i wyprowadzeniem sztandaru.
        Na zakończenie uczniowie klas pierwszych przedstawili krótki montaż poetycko-muzyczny. Znalazły się w nim wiersze i piosenki, które odzwierciedlały życie pierwszoklasistów w środowisku szkolnym.
        Duma i powaga biły z twarzy dzieci i ich rodziców, ponieważ to ślubowanie było dla nich ogromnym przeżyciem. Jednocześnie dało możliwość wzajemnego poznania się i zachęciło do przyszłej miłej i owocnej współpracy.

mgr Dorota Filipowiak