Zestawy zadań z matematyki   I   Godzina wychowawcza   I   Problem narkotyków w szkole   I   Konkursy 
Ciekawe linki
   I   Karta osiągnięć ucznia - ocena opisowa  I  Scenariusze zajęć   I  Osnowa lekcji gimnastyki korekcyjnej    I  Scenariusz "Dnia Matki"  I  Problem edukacyjny  I  Program edukacji regionalnej  I  Program edukacji zdrowotnej  I Scenariusze uroczystości  I  Żywioły - scenariusze zajęć  I  Konkurs ortograficzny dla kl. III  I
Konkurs ortograficzny dla kl. III  I  Scenariusz międzyklasowgo turnieju

 

 

KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA KL. III

 

CELE KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO:

- Wytworzenie pozytywnej motywacji do nauki ortografii u dzieci w młodszym wieku szkolnym
- Rozbudzenie potrzeby poprawnego i starannego pisma
- Sprawdzenie stopnia opanowania materiału ortograficznego
- Wyłonienie najzdolniejszych uczniów
- Kształcenie umiejętności rozwiązywania trudności ortograficznych

ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO:
1. Opracowanie i wybór tekstów dyktanda na klasowy i szkolny konkurs ortograficzny.
2. Konsultowanie się z nauczycielami j. polskiego odnośnie tekstów dyktanda.
3. Przygotowanie auli.
4. Zapewnienie spokoju i samodzielnej pracy uczniów.
5. Sprawdzenie przyborów.
6. Rozdanie opieczętowanych kartek.
7. Podpisanie kartek imieniem i nazwiskiem, klasa.
8. Pisanie ze słuchu – głośne przeczytanie przez nauczyciela.
9. Wyraziste dyktowanie zdań.
10. Po napisaniu tekstu ponowne odczytywanie go przez nauczyciela tak, aby uczniowie mogli sprawdzić>
11. Zebranie prac do poprawy i oceny.
12. Przygotowanie nagród i dyplomów.
13. Ogłoszenie wyników.
14. Wręczenie nagród i dyplomów.
15. Opracowanie informacji o przebiegu konkursu i przekazywanie go dyrektorowi szkoły: członkom zespołu nauczania zintegrowanego.
16. Podziękowanie nauczycielom laureatów za pracę.

REGULAMIN KONKURSU
1. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
- klasowy
- szkolny.
2. W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie kl. III.
3. Konkurs klasowy przeprowadza nauczyciel, który uczy w danej klasie.
4. Do konkursu między klasowego należy zakwalifikować uczniów, którzy napisali dyktando bezbłędnie lub popełnili 1 błąd.
5. W skład komisji wchodzą nauczyciele nauczania zintegrowanego oraz p. dyrektor.
6. Laureatem konkursu ortograficznego zostaje uczeń, który napisał dyktando bezbłędnie, ewentualnie zrobił 1 błąd.
7. Drugie miejsce zajmuje uczeń, który zrobił 2 błędy.
8. Trzecie miejsce zajmuje uczeń, który popełnił 3 błędy ortograficzne.
9. Komisja może przyznać wyróżnienia.

KONTROLA I OCENA PRAC 
1. Sposób poprawiania błędów przez uczniów:
- błędnie napisany wyraz uczniowie skreślają, umieszczają nad nim poprawny zapis.
2. Sposób sprawdzania prac przez nauczyciela:
- przecinki nauczyciel dyktuje, ich brak nie uznaje za błąd,
- bezbłędnie napisany wyraz przekreśla, a na górze lub obok pisze dany wyraz prawidłowo.
3. Błędy ortograficzne pierwszej kategorii: u, rz., ach, nie z czasownikami, przymiotnikami, przysłówkami, wielka litera, mała litera.
4. Błędy ortograficzne drugiej kategorii: opozycje głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych: d, kg, pd., s –z. Zmiękczenia, pisownia zakończeń: ą, ę, om, em., wyrazy z ą i z ę.
5. Błędy ortograficzne trzeciej kategorii: przestawienie, opuszczenie liter, ogonków, kresek, kropek.
6. Dwa błędy w drugiej kategorii traktujemy jako jeden błąd ortograficzny.
7. Trzy błędy trzeciej kategorii jako jeden błąd ortograficzny.
8. Powtarzające się te same błędy ortograficzne w tych samych wyrazach liczymy jako jeden błąd ortograficzny.

DYKTANDO DO KLASOWEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

        Już na dworze wiosna rozgościła się w ogródku i w sadzie. Drzewa i krzewy okryły się zielonymi pąkami. Obudziły się owady. Coraz więcej ptaków uwija się wśród gałęzi drzew. Hen wysoko w górze śpiewa skowronek. Przyleciały bociany i jaskółki. Powiewa chłodny wiaterek. Halina bierze narzędzia i idzie do ogródka. Zrobi porządek na grządkach. Wygrabi ścieżki. Umyję huśtawkę i pomaluje ją żółtą farbą. Będzie też obserwować zieloną żabkę.

Opracowała:
mgr Danuta Szafranek