Zestawy zadań z matematyki   I   Godzina wychowawcza   I   Problem narkotyków w szkole   I   Konkursy 
Ciekawe linki
   I   Karta osiągnięć ucznia - ocena opisowa  I  Scenariusze zajęć   I  Osnowa lekcji gimnastyki korekcyjnej    I  Scenariusz "Dnia Matki"  I  Problem edukacyjny  I  Program edukacji regionalnej  I  Program edukacji zdrowotnej  I  Scenariusze uroczystości  I  Żywioły - scenariusze zajęć  I
Konkurs ortograficzny dla kl. III  I  Scenariusz międzyklasowgo turnieju

 

Konkursy
II Konkurs Piosenki Obcojęzycznej   I   Konkurs "Języki otwierają drzwi - do przyjaźni, świata, są drogą ku przyszłości"   I   Ogólnopolski Konkurs dla Młodych Informatyków i Webmasterów


II KONKURS PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ
POD PATRONATEM STAROSTWA POWIATOWEGO

Organizatorzy zapraszają do udziału w kolejnej edycji Konkursu uczniów szkół średnich i gimnazjalnych z powiatu gostyńskiego. Celem imprezy jest prezentacja i popularyzacja piosenek różnych krajów europejskich.

Regulamin
1. W Konkursie nie przewiduje się podziału na kategorie wykonawcze.
2. Akompaniament uczestnicy winni przygotować we własnym zakresie.
    (organizatorzy zapewniają nagłośnienie).
3. Wykonawcy (soliści, duety, zespoły muzyczne) powinni zgłosić dwie piosenki, najlepiej w dwóch różnych językach.
4. Jury powołują organizatorzy Konkursu.

Przebieg Konkursu:

1. Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić swoje uczestnictwo na adres organizatora.
2. Każda szkoła może zgłosić dwóch kandydatów. W przypadku większej liczby chętnych z jednej szkoły, należy przeprowadzić eliminacje szkolne.
3. Finał Konkursu odbędzie się na przełomie kwietnia/maja 2001 roku (dokładny termin zostanie ustalony później i podany do wiadomości).
4. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda, każdy z uczestników otrzyma nagrodę - pamiątkę.

Zgłoszenia do udziału w II KONKURSIE PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ należy przesyłać lub zgłaszać telefonicznie w terminie do 30 marca 2001 roku na adres:

Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Gostyńskiej
ul. Wrocławska 10
63 - 800 Gostyń
tel. 5720292  /  5720901
Małgorzata Czajka, Jarosław Przedlacki, Barbara Cwojdzińska


Konkurs "Języki otwierają drzwi - do przyjaźni, świata, są drogą ku przyszłości"

W związku z ogłoszonym przez Radę Europy i Unię Europejską roku 2001 "Europejskim rokiem języków 2001" zespół nauczycieli języków obcych ogłasza konkurs dla uczniów (w j. polskim) pt. "Języki otwierają drzwi - do przyjaźni, świata, są drogą ku przyszłości".
Objętość prac około 2-3 strony maszynopisu. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: gimnazja i szkoły ponadpodstawowe.
Termin składania prac do 15 maja 2001 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 9 czerwca 2001 r.
Prace nadesłać lub złożyć w sekretariacie:

Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Gostyńskiej
ul. Wrocławska 10
63 - 800 Gostyń
z dopiskiem: Europejski Rok Języków
Informacje: Barbara Cwojdzińska i Małgorzata Czajka (tel. 5720292  /  5720901)

Na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody.


Ogólnopolski Konkurs dla Młodych Informatyków i Webmasterów

Organizatorem konkursu jest "aldoo" Spółka Akcyjna. Patronat nad konkursem obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Celem konkursu jest zachęcenie młodych talentów w dziedzinie informatyki i grafiki komputerowej do rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności.
Konkurs organizowany będzie od marca do czerwca b.r. we wszystkich szkołach średnich (licea, gimnazja, technika).
Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach:
- najlepszy program (jedna edycja)
- najlepsza gra (jedna edycja)
- najlepsza strona WWW (edycje miesięczne + finał).
Dla zwycięzców zostały przewidziane bardzo atrakcyjne nagrody (skutery, komputery, akcesoria komputerowe, sprzęt HiFi). Szkoła, a także nauczyciel prowadzący zwycięskich uczniów również otrzymają cenne nagrody.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w połowie czerwca, podczas wielkiego finału.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronie: www.alloo.pl