Zestawy zadań z matematyki   I   Godzina wychowawcza   I   Problem narkotyków w szkole   I   Konkursy 
Ciekawe linki
   I   Karta osiągnięć ucznia - ocena opisowa  I  Scenariusze zajęć   I  Osnowa lekcji gimnastyki korekcyjnej    I  Scenariusz "Dnia Matki"  I  Problem edukacyjny  I  Program edukacji regionalnej  I  Program edukacji zdrowotnej  I  Scenariusze uroczystości  I  Żywioły - scenariusze zajęć  I
Konkurs ortograficzny dla kl. III  I  Scenariusz międzyklasowgo turnieju

 

Scenariusze zajęć

 

Andrzejki

Zorganizowane w klasie I a w dniu 30.11.2000 r.

Cele:

- poznanie źródeł ludowej tradycji; pochodzenia nazwy “Andrzejki”
- zapoznanie dzieci ze zwyczajami ludowymi
- pobudzanie wyobraźni i pomysłowości
- kształtowanie szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych
- uświadomienie dzieciom, że wróżba to rodzaj przyjemnej zabawy
- kształtowanie umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej

Przebieg imprezy:

I. Pogadanka nt. tradycji ludowej przekazywanej z pokolenia na pokolenie; wyjaśnienie pojęcia “wróżba”

II. Wróżby

1. Wróżenie z butów
   Każde dziecko zdejmuje po jednym bucie, które ustawiamy jeden za drugim od najdalszego końca sali aż do drzwi. Czyj but  
   pierwszy przekroczy próg, tego marzenia spełnią się najwcześniej.

2. Wróżenie z serduszka
   Dzieci przekłuwają szpilką kartkę w kształcie serca, na której napisane są imiona chłopców lub dziewcząt. Po odwróceniu
   dowiadują się o imieniu przyszłego męża lub żony.

3. Wróżenie z butelki
   Dzieci siedzą na obwodzie koła. Nauczyciel wprowadza w ruch butelkę. Po zatrzymaniu się “szyjka” butelki wskazuje dziecko,
   które w najbliższym czasie czeka daleka podróż.

4. Kim będę, jaki będę miał zawód?
    Pod kubki stojące na stole wkładamy przedmioty charakteryzujące różne zawody: pieniądze, igłę, kopertę, różaniec, chleb ...
    Uczestnicy odkrywają jeden z kubków i dowiadują się kim będą w przyszłości.

III. Zabawy

1. Taniec parami na gazecie.

2. Walczyk ze szczotką (szczotkę przekazuje się innej osobie, zdobywając parę dla siebie).

3. Konkurs z kapeluszem – dzieci tańczą w kole i przekazują kapelusz kolejnej osobie, gdy muzyka ucichnie dziecko mające
    kapelusz odchodzi z zabawy.

4. Taniec z balonikiem parami (balonik między głowami; brzuszkami).

 

W dniu 6 grudnia odwiedził nas Mikołaj

 Cele:

- zapoznanie dzieci z historią św. Mikołaja
- kształtowanie umiejętności właściwego zachowania podczas wizyty Mikołaja
- wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych
- doskonalenie współpracy z rodzicami poprzez zaangażowanie do pomocy w zorganizowaniu imprezy

Przebieg

1. Pogadanka z dziećmi nt. postaci św. Mikołaja i tradycji składania upominków do butów.

2. Zaproszenie św. Mikołaja do klasy
    - recytowanie wierszy
    - śpiewanie piosenek
    - otrzymywanie upominków
    - podziękowanie za prezenty i wizytę
    - pożegnanie

3. Wspólne oglądanie prezentów, dzielenie się wrażeniami.

                                                                                                                                                             Opracowała
                                                                                                                                                        mgr Dorota Filipowiak