Zestawy zadań z matematyki   I   Godzina wychowawcza   I   Problem narkotyków w szkole   I   Konkursy 
Ciekawe linki
   I   Karta osiągnięć ucznia - ocena opisowa  I  Scenariusze zajęć   I  Osnowa lekcji gimnastyki korekcyjnej    I  Scenariusz "Dnia Matki"  I  Problem edukacyjny  I  Program edukacji regionalnej  I  Program edukacji zdrowotnej  I  Scenariusze uroczystości  I  Żywioły - scenariusze zajęć  I
Konkurs ortograficzny dla kl. III  I  Scenariusz międzyklasowgo turnieju  I  Ocena opisowa - kl. II  I  Ocena opisowa - kl. III

 

 

Ocena opisowa ucznia klasy drugiej
półrocze

 

Rozwój społeczno- emocjonalny. UCZEŃ:

_ prawdomówny, kłamie, obowiązkowy, nieobowiązkowy
_ akceptuje zasady współżycia w grupie
_ aktywny, bierny, agresywny
_ nieśmiały, ruchliwy, nadpobudliwy
_ pracuje samodzielnie, czeka na pomoc
_ tempo pracy dobre, wolne, zbyt wolne, zbyt szybkie
_ przygotowuje dodatkowe materiały na zajęcia
_ czysty, zadbany, dba o higienę osobistą

Umiejętności i wiadomości polonistyczne. UCZEŃ:

_ czyta poprawnie, płynnie, biegle
_ czyta wolno , głoskuje, sylabami
_ źle wymawia...................................................................................
_ rozumie tekst czytany po cichu
_ pisze z pamięci bez błędów, z błędami
_ pisze ze słuchu bez błędów, z błędami
_ pisze poprawnie ,czytelnie, z błędami, niestarannie
_ samodzielnie układa krótkie, dłuższe zdania
_ wyróżnia w tekstach rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki
_ umie  określić liczbę i rodzaj rzeczownika
_ umie określić liczbę i czas czasownika
_ porządkuje wyrazy według alfabetu
_ posiada słownictwo ubogie, wystarczające, bogate

Umiejętności matematyczne. UCZEŃ:

_ dodaje i odejmuje liczby w zakresie..................................................
_ mnoży i dzieli liczby w zakresie........................................................
_ porównuje liczby w zakr. 100
_ umie rozwiązywać równania, nie umie
_ rozwiązuje samodzielnie zadania tekstowe proste, złożone/ tylko z pomocą
_ zna znaki rzymskie
_ umie wymienić nazwy miesięcy we właściwej kolejności

Umiejętności i wiadomości przyrodnicze. UCZEŃ:

_ wyróżnia warzywa i owoce
_ zna budowę rośliny i drzewa
_ wyróżnia drzewa iglaste i liściaste
_ wie jak dbać o zdrowie, higienę, bezpieczeństwo
_ zna elementy pogody
_ prowadził obserwację pogody
_ dostrzega zależności zachodzące w przyrodzie

Rozwój artystyczny i fizyczny. UCZEŃ:

_ potrafi śpiewać piosenki i kolędy
_ zna zabawy ze śpiewem
_ prace plastyczne wykonuje starannie, estetycznie
_ jest sprawny, zwinny, zręczny
_ potrafi wykonać proste ćwiczenia gimnastyczne

Uczeń bierze udział w uroczystościach klasowych, szkolnych, konkursach plastycznych. 

 

 

Religia:.................................................................................

wych. klasy...........................................................................

Opracowała: mgr Elżbieta Wenderska