Zestawy zadań z matematyki   I   Godzina wychowawcza   I   Problem narkotyków w szkole   I   Konkursy 
Ciekawe linki
   I   Karta osiągnięć ucznia - ocena opisowa  I  Scenariusze zajęć   I  Osnowa lekcji gimnastyki korekcyjnej    I  Scenariusz "Dnia Matki"  I  Problem edukacyjny  I  Program edukacji regionalnej  I  Program edukacji zdrowotnej  I  Scenariusze uroczystości  I  Żywioły - scenariusze zajęć  I
Konkurs ortograficzny dla kl. III  I  Scenariusz międzyklasowgo turnieju  I  Ocena opisowa - kl. II  I  Ocena opisowa - kl. III   I  Testy z chemii   I   Turniej - Woda źródłem życia   I  Scenariusz przedstawienia kukiełkowego  I  Scenariusz - Nasza Europa  I  Artykuł - Nauczanie zintegrowane

 

Artykuł - Nauczanie zintegrowane

    W dniu 5 października uczestniczyłam w VII Zjeździe Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej( SNEP). Siedzibą SNEP jest miasto Katowice i tam właśnie odbywają się jesienne zjazdy stowarzyszenia. Stowarzyszenie założono w 1999r. Należą do niego nauczyciele nauczania zintegrowanego z całej Polski. Celem statutowym SNEP jest popularyzowanie edukacji wczesnoszkolnej, ułatwianie wymiany informacji i koleżeńskich kontaktów w środowisku nauczycielskim oraz reprezentowanie członków stowarzyszenia i ich opinii, potrzeb, interesów wobec społeczeństwa i władz.
   
O istnieniu tego stowarzyszenia dowiedziałam się w 2001 r. Miałam przyjemność uczestniczyć już w trzech zjazdach. Motto tego ostatniego brzmiało „Za siedmioma górami za siedmioma lasami, czyli 7 metod aktywnych na 7 zjazd” .Okazało się, że uczestnicy zjazdu mogli poznać więcej niż siedem metod. Zaproponowano bowiem piętnaście warsztatów prowadzonych przez metodyków, praktyków, autorów licznych publikacji. Stanęłam przed trudnym wyborem, gdyż mogłam uczestniczyć w trzech wybranych zajęciach. Zdecydowałam się na spotkanie z Jerzym Hamerskim – pedagogiem i instruktorem teatralnym z poznańskiej szkoły „Łejery”. Zdradził on „Przepis na dziecięcy teatr gromadny”. Pokazał, jak z piosenki przy użyciu prostych rekwizytów można zrobić mały teatr (warunek- piosenka musi być „dobra”). Temat drugiego warsztatu bardzo mnie zaintrygował, ponieważ wcześniej nie słyszałam o wykorzystaniu metody story- line w edukacji wczesnoszkolnej. Polega ona na prezentowaniu jakiejś historyjki poruszającej interesujące dzieci zagadnienia. Historia dzielona jest na kilka części. Do każdego epizodu nauczyciel przygotowuje zestaw pytań kluczowych, które inspirują uczniów do różnorodnych form aktywności. Prowadząca warsztat Beata Sobczyk przekonała nas do podejmowania prób pracy tą metodą. Ostatnie warsztaty, w których uczestniczyłam prowadziła Urszula Strzelczyk - edukator, kierownik Pracowni Kształcenia i Wychowania w WOM w Katowicach. Skupiła się ona na procesie komunikowania, uświadamiając nam konieczność używania różnych kanałów werbalnych i pozawerbalnych, aby jak najlepiej porozumieć się z dziećmi.
    Zjazd dał mi możliwość nie tylko wzbogacenia mojego warsztatu pracy o nowe metody, lecz również kontakt z nauczycielami- pasjonatami otwartymi na nowe rozwiązania edukacyjne.

opracowała: mgr Danuta Piasecka