Zestawy zadań z matematyki   I   Godzina wychowawcza   I   Problem narkotyków w szkole   I   Konkursy 
Ciekawe linki
   I   Karta osiągnięć ucznia - ocena opisowa  I  Scenariusze zajęć   I  Osnowa lekcji gimnastyki korekcyjnej    I  Scenariusz "Dnia Matki"  I  Problem edukacyjny  I  Program edukacji regionalnej  I  Program edukacji zdrowotnej  I  Scenariusze uroczystości  I  Żywioły - scenariusze zajęć  I
Konkurs ortograficzny dla kl. III  I  Scenariusz międzyklasowgo turnieju  I  Ocena opisowa - kl. II  I  Ocena opisowa - kl. III  I  Testy z chemii   I   Turniej - Woda źródłem życia   I  Scenariusz przedstawienia kukiełkowego  I  Scenariusz - Nasza Europa  I  Artykuł - Nauczanie zintegrowane 

 

Turniej - Woda źródłem życia

 

Cele :
Wykazanie się przez uczniów wiedzą na temat wody i organizmów w niej żyjących poprzez rozwiązywanie rozmaitych zadań.
Uświadomienie znaczenia wody w życiu człowieka, roślin i zwierząt.

Wdrażanie do zdrowej rywalizacji w duchu zabawy.

Słowo wstępne na temat historii obchodów  DNIA  ZIEMI 
Każdego roku 22 kwietnia cały świat uroczyście obchodzi wyjątkowe święto- Międzynarodowy Dzień Ziemi. W tym ważnym dniu powinniśmy choć przez chwilę, pomyśleć o naszej planecie i o całej przyrodzie. Nasza Ziemie „staruszka” ma już swoje lata- naukowcy wciąż spierają się, ale bez zbędnej dokładności oceniają jej wiek na około 4-5 miliardów lat! Warto zatem i pora ku temu najwyższa by zadbać, zrobić coś, aby nasz wspólny dom, Ziemia,  był zdrowy, piękny i czysty. Dzień Ziemi to święto o długiej tradycji. Po raz pierwszy obchodzono je 22 kwietnia 1970 w USA. Od 1990 Dzień ziemi stał się świętem międzynarodowym. Ludzie na całym świecie łączą się ze sobą w obronie największego dobra- wspólnego domu całej ludzkości, planety Ziemi. Z okazji tego dnia nasz klub ekologiczny przygotował inscenizację pt.  „Nasza Ziemia”. Po jej wykonaniu zaprosimy Was do udziału w turnieju poświęconemu wodzie. Na poważnie i na wesoło sprawdzimy naszą wiedzę o wodzie. Po turnieju nastąpi rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla klas pierwszych. Potem wszyscy wyjdziemy, aby sprzątać nasz „ kawałek”  planety. Jeśli znajdziemy puszki aluminiowe, to przynosimy je do szkoły, ponieważ wznawiamy naszą akcję zbiórki puszek aluminiowych. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży puszek przeznaczymy na zakup programów komputerowych dla nas- klas I, II i III.

        Początek turnieju:
            Powołanie jury

Wybór emblematów i miejsc przez drużyny 
potrzebne: 5 kopert, w każdej po 4 emblematy z symbolami deszczu, wiatru ,słońca, chmury i błyskawicy, papierowe jeziorka wyznaczające stanowiska dla każdej drużyny
W kopertach znajdują się emblematy do zawieszenia na szyję , przedstawiające następujące symbole: deszcz, wiatr, słońce, chmurę i błyskawicę. Od nich drużyny otrzymają nazwy.  Proszę o podejście po jednym przedstawicielu z każdej drużyny i wylosowanie koperty. Drużyny zajmą miejsca  przy papierowych jeziorkach wg wybranych znaków.

Konkurencja 1
potrzebne: woda mineralna, kubek dla każdej drużyny i słomki dla każdego zawodnika
Ponieważ turniej nasz związany jest z wodą zaczniemy od zabawy do której potrzebna jest woda mineralna. Woda w butelce, którą trzymam wydobywana jest spod ziemi z głębokości 48 metrów i zawiera wapń, magnes, potas i inne składniki mineralne. Każda drużyna otrzyma pełną szklankę tej wody i po trzy słomki . Na sygnał START  zawodnicy równocześnie rozpoczynają picie wody przez słomkę. Drużyna, która opróżni szklankę melduje o tym słowem KONIEC. Drużyna, która najwcześniej wypije wodę otrzyma 5 punktów, kolejna 4 punkty i tak dalej.

Konkurencja 2
Odbędzie się teraz pierwsza część konkursu wiedzy o wodzie. Każda drużyna odpowie na 2 pytania. Można wybierać numery pytań od 1 do 15. Za prawidłową odpowiedź drużyna zdobywa 1 punkt.

Konkurencja 3
potrzebne: stare gazety
Człowiek od dawna wykorzystuje rzeki i morza do transportu. Potrafi budować tratwy, łodzie i ogromne statki. Kolejna zabawa polega na składaniu statków z gazety. Popatrzcie na Martę , która przypomni nam , jak się składa papierowe statki.( pokaz) Każda drużyna otrzyma stare gazety i przez 3 minuty będzie składać łódki. Po usłyszeniu hasła STOP przestajemy składać papier. Za każdą złożoną łódkę drużyna otrzymuje 1 punkt.

Konkurencja nr 4
potrzebne : po 2 koperty dla każdej drużyny  z rozsypanymi hasłami: Oszczędzamy wodę i dbamy o jej czystość oraz Woda to miejsce życia wielu roślin i zwierząt
Hasło naszego turnieju brzmi „ Woda źródłem życia”. Drużyny będą układać 2 hasła dotyczące wody z rozsypanki wyrazowej. W kopercie A są wyrazy do pierwszego hasła, w kopercie B –do drugiego hasła Kartki prosimy układać na niebieskich jeziorkach. Zaczniecie na sygnał START. Zakończycie po 1 minucie. Za poprawnie ułożone hasło- jeden punkt

Konkurencja nr 5
potrzebne: sznurek rozpięty na stojakach, klamerki, kolorowe chusteczki
Ż
eby uprać ubrania potrzebna jest woda i jakiś środek do prania. Większość proszków do prania zawiera fosforany, które trafiają do ścieków i trudno je oddzielić w procesie oczyszczania .Powinniśmy używać proszków, które zawierają mało fosforanów bądź nie zawierają ich wcale .Z praniem wiąże się następna konkurencja. Przed wami rozciągnięty jest sznurek. Jest on podzielony wstążkami na 5 odcinków. Drużyny staną naprzeciwko swojego kawałka sznurka. Każda  drużyna musi rozwiesić swoje pranie. Każdy z  zawodników musi przypiąć do sznurka dwiema klamerkami  jedną chusteczkę. Sławek pokaże w jaki sposób. Zaczniemy na hasło START. Drużyna, która zakończy jako pierwsza daje sygnał KONIEC i otrzyma 5 punktów. Za źle przypiętą chusteczkę odejmuje się 1 punkt.

Konkurencja nr 6
Druga część konkursu wiedzy nt.  wody. Są znów dwie rundy i w każdej drużyny odpowiadają na jedno pytanie. Prawidłowa odpowiedź to jeden punkt. Wybieramy pytania od nr 1 do 15.

Konkurencja nr7
potrzebne: wycięte z papieru rybki z wpiętymi zszywkami, wędki (magnes zawinięty w kawałek starej pończochy przyczepiony do sznurka)
Woda to miejsce życia dla wielu roślin i zwierząt. Kolejne zadanie polega na łowieniu  ryb.  Przez  1 minutę będziecie łowić wędką z magnesem papierowe rybki. Zawodnicy mogą łowić na zmianę.

Konkurencja nr 8
potrzebne: rurki, kolanka i złączki w takiej samej ilości dla każdej drużyny ( wypożyczone  z zaprzyjaźnionego sklepu)
Aby woda popłynęła w naszych domach musi płynąć wieloma rurami.. Na rurociągach najlepiej zna się hydraulik. Zabawicie się więc w hydraulików. Otrzymacie kilka rurek, kolanek, złączek. Musicie je połączyć i poskręcać  w sposób dowolny ale tak, aby  wykorzystać wszystkie części. Macie na to 1 minutę. Za każdą część, której nie udało się wam skręcić zostanie odjęty punkt. Za każdą skręconą część drużyna otrzyma punkt

Konkurencja nr 9
potrzebne : kubki z sokiem pomidorowym, pomarańczowym i jabłkowym)
Woda występuje w organizmach zwierząt,  w ciele człowieka i w roślinach. Kolejna zabawa to rozpoznawanie smaku soku  z zamkniętymi oczami. Każda drużyna dostanie do spróbowania 3 soki. Pijemy łyczek soku z każdego kubka. Gdy każdy zawodnik spróbuje soku to wtedy uzgadnia cała drużyna nazwę owocu z którego sok zrobiono i zapisuje na kartce. Za prawidłowo podana nazwę 1 punkt.

Podsumowanie
W czasie podliczania punktacji zostaje rozstrzygnięty konkurs plastyczny klas pierwszych nt „Oszczędzajmy wodę i dbajmy o jej czystość” .Dziewięcioro uczniów zostaje nagrodzonych książeczkami. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali po długopisie.

Zakończenie turnieju:

Przedstawienie końcowej punktacji. Nagrodzenie klas dyplomami, a  uczniów – członków drużyn- kalendarzami wydanymi przez NFOŚiGW.

Pytania konkursowe:

Uwaga: Na gazetce ściennej prowadzonej przez klub ekologiczny w ciągu miesiąca poprzedzającego turniej zamieszczane były wiadomości i informacje, które następnie pojawiły się w pytaniach.

I runda
1.Wymień nazwy przynajmniej dwóch oceanów
2.Jakiej wody jest na Ziemi więcej: słodkiej czy słonej?
3.W jakiej miejscowości mieści się ujęcie wody z podziemnego źródła dla Piasków?
4.W jakiej miejscowości znajduje się oczyszczalnia ścieków płynących z Piasków?
5. Co oznacza po grecku słowo „hydor” ?
6.W co zamienia się woda pod wpływem ogrzewania?
7.Wymien nazwy dwóch zawodów podczas wykonywania których pracownik musi stykać się z wodą.
8.Podaj nazwy 3 rzek w Polsce.
9.Wymień nazwy 2 roślin wodnych.
10. Dlaczego na dnie głębokich zbiorników wodnych nie występują rośliny?
11.Wymień nazwy 3 zwierząt żyjących nad wodą.
12. Czym oddychają ryby?
13. Wymień nazwę zbiorników zawierających wody stojące.
14.Który święty jest patronem ekologów?
15. Jak nazywamy zjawisko przyboru wody w rzekach np. z topniejącego śniegu i zalewania przez nią nadbrzeżnych łąk i pól?

II runda
1.Jaka woda jest w morzach: słodka czy słona?
2.Kiedy zużywamy mniej wody: pod prysznicem czy podczas kąpieli w wannie?
3.Jak nazywa się miejsce w którym oczyszcza się ścieki?
4.Wymień 2 wyrazy, w których znajduje się cząstka „hydro” lub „hydr”.
5Wymięń 3 stany w jakich woda występuje w przyrodzie.
6.W co zamienia się woda pod wpływem niskiej temperatury?
7.Podaj nazwę jednego stylu pływackiego.
8.Nad jakim morzem leży Polska?
9.Podaj nazwę portu morskiego w Polsce.
10.Dlaczego Ziemia widziana z Kosmosu ma błękitny kolor i nazywana jest „Błękitną Planetą”?
11.Wymień 2 ptaki żyjące nad wodą.
12. Jak nazywamy zamarzniętą wodę?
13.Podaj nazwy wód płynących.
14. Wymień 3 nazwy ryb.
15. Jak nazywa się szklane pudło w którym w domu hoduje się rybki ?

opracowała: mgr Danuta Piasecka