Zestawy zadań z matematyki   I   Godzina wychowawcza   I   Problem narkotyków w szkole   I   Konkursy 
Ciekawe linki
   I   Karta osiągnięć ucznia - ocena opisowa  I  Scenariusze zajęć   I  Osnowa lekcji gimnastyki korekcyjnej    I  Scenariusz "Dnia Matki"  I  Problem edukacyjny  I  Program edukacji regionalnej  I  Program edukacji zdrowotnej  I  Scenariusze uroczystości  I  Żywioły - scenariusze zajęć  I
Konkurs ortograficzny dla kl. III  I  Scenariusz międzyklasowgo turnieju  I  Przyczyny niepowodzeń szkolnych  I Święto Niepodległości - scenariusz  I
Bajka terapeutyczna  I  Tekst relaksacyjny  I  Zasady postępowania i pracy z dzieckiem leworęcznym  I  Zestaw ćwiczeń do pracy z uczniem leworęcznym  I
Scenariusz konkursu na "Dzień Ziemi"

 

Scenariusz konkursu na "Dzień Ziemi" - Piaski 2001
dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

 

- Powitanie uczestników

·          Zasady turnieju

A)     Zaproszenie zawodników na wyznaczone miejsca

B)      Zwrócenie uwagi uczestników na konieczność słuchamy referatów (będą one zawierały wiele informacji ważnych dla zawodników)

C)      Po każdej konkurencji trzy najlepsze zespoły otrzymują odpowiednio za pierwsze miejsce - trzy punkty, za drugie – dwa punkty, za trzecie – jeden punkt

D)      W każdej konkurencji będzie tylko jeden zwycięzca – zdobywca trzech punków (w przypadku braku rozstrzygnięcia – równej ilości punktów, przeprowadzana jest dogrywka)

Zasady przeprowadzania dogrywki
Uwaga: „Reprezentanci najlepszych zespołów odpowiadają na pytania. Druga nieprawidłowa odpowiedź powoduje rozstrzygnięcie rozgrywki” „Proszę o podanie numeru pytania"

E)       Po każdej konkurencji jeden z zawodników zwycięskiej drużyny („wędkarz”) łowi jeden z papierowych stateczków z niespodzianką

·          Zawodników oceniać będzie JURY w składzie ....... (podajemy nazwiska członków komisji)

·          Przebieg konkurencji

Zadanie 1.
Prowadzący -  „Prosimy o pierwszy referat”
Referat I
„Dzień Ziemi” to święto ogłoszone przez obrońców środowiska po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych w 1977 roku. W pierwszych obchodach Święta wzięło udział 20 milionów Amerykanów, tysiące szkół, uniwersytety i wiele zakładów pracy. Z czasem idea świętowania Dnia Ziemi przyjęła się prawie we wszystkich krajach. Ludzie na całym świecie łączą się ze sobą w obronie największego dobra – wspólnego domu całej ludzkości – planety Ziemi. Imieniny Ziemi obchodzimy w Polsce po raz jedenasty (w roku 2001). Oczywiście nasza Ziemia jest o wiele starsza. Liczy sobie około 4 i pół miliarda lat. Pomimo podeszłego wieku jest jednak nadal piękna. Widziana z kosmosu wygląda jak niebieska kula z małymi brązowymi wyspami lądu – dlatego nazywamy Ją błękitną planetą. Niebieski kolor nadają Ziemi wody, które w większości pokrywają naszą planetę. Oceany zajmują ponad 70% powierzchni Ziemi. Pomimo tej obfitości wody, są również na naszej planecie rejony bardzo suche. Ginie tam wszelkie życie bo woda jest jego podstawowym warunkiem. Dla człowieka największe znaczenie ma woda słodka. To ona potrzebna jest do picia, mycia, prania. Tylko woda słodka wykorzystywana jest w rolnictwie i w przemyśle. Wody słodkiej jest jednak niewiele, bo zaledwie 3% ogólnoświatowych zasobów, a zapotrzebowanie na wodę jest coraz większe. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że woda potrzebna jest do wyprodukowania każdego przedmiotu, np. : długopisu, samochodu, jeansów, lodówki, zbudowania domu, mostu , drogi. Oczywiście cześć wody wykorzystywanej przez człowieka wraca do środowiska. Niestety często jest już tylko trujący ściek. Efekt tego jest taki, że w Polsce nie ma wód powierzchniowych pierwszej klasy czystości (nadających się do picia). Woda drugiej klasy czystości nadaje się do kąpieli stanowi około 3% polskich wód, a 80% to wody nadmiernie zanieczyszczone. Jakie są przyczyny tego stanu rzeczy? Oczywiście zatrucie środowiska wodnego przez przemysł, kwaśne deszcze i chemizacje rolnictwa. Także wielu zwykłych ludzi nieumiejętnie obchodzi się z wodą, zużywając jej za dużo, używając zbyt wiele środków piorących i myjących. Ludzie myją samochody przy rzekach i jeziorach. Czasami może się nam wydawać, że umycie samochodu, zużycie jednej butelki płynu myjącego nie ma znaczenia dla środowiska Tylko jeżeli wszyscy tak będziemy myśleć, to co dnia setki kilogramów toksycznych środków, będą dostawać się do wód i będą je zatruwać. Substancja szkodliwa, która dostaje się do ścieku w Piaskach ma szansę dopłynąć naprawdę daleko. Jeżeli dokładnie przeanalizujemy biegi rzek, to znajdziemy trasę naszej  wody aż do Atlantyku.

Po referacie
Prowadzący - „Aby przekonać się czy kropla wody jest w stanie dotrzeć z Piasków do Atlantyku, prosimy o wykonanie pierwszego zadania”
Zadanie - „Na stolikach leżą koperty zawierające karteczki z nazwami rzek i mórz. Korzystając z nich należy ustalić i zapisać kolejno nazwy rzek i mórz, które pokonać będzie musiała „kropla wody z Piasków” w wędrówce do Oceanu Atlantyckiego. Proszę pisać wyraźnie drukowanymi literami. Drużyna, która wykona pierwsza prawidłowo zadanie – wygrywa. Konkurencja trwa do czas wykonania przez wszystkie drużyny, lecz nie dłużej niż trzy minuty. Uwaga czas START.”
Po trzech minutach
Prowadzący - „Proszę JURY o sprawdzenie wyników prac”
Prawidłowa odpowiedź: ujęcie wody w Smogorzewie, Kania, Obra, Warta, Odra, Morze Bałtyckie, Ocean Atlantycki.
JURY przyznaje punkty dla trzech najlepszych zespołów.
Prowadzący - „Zwycięski zespół prosimy o wyłowienie papierowej łódeczki”
Zadanie 2
Prowadzący - „Prosimy o  drugi referat”
Referat
O wodę muszą dbać wszyscy, bo wystarczy jeden truciciel aby zniszczyć wysiłki wielu ludzi zaangażowanych w jej ochronę. Na straży wody stoją rządowe instytucje ochrony środowiska i pozarządowe organizacje. Podpisywane są międzynarodowe umowy i konferencje. Pierwsza konferencja o ochronie środowiska morskiego została podpisana w 1997 roku w Helsinkach. Zobowiązywała ona wszystkie kraje do: zapobiegania zanieczyszczeniom ze statków, zapobiegania zanieczyszczeniom ładu, zapobiegania zatapiania odpadów, zapobiegania zanieczyszczaniu poprzez atmosferę, zorganizowania służb patrolowania i zwalczania rozlewaniu szkodliwych substancji, współpracy w badaniach środowiska morskiego. Pozornie wszystkie państwa mają ten sam cel. Niestety w praktyce przestrzeganie podpisanej konwencji przez wszystkich jej akcjonariuszy okazuje się niełatwym zadaniem.
Po referacie
Prowadzący „Podobnie może być w naszym kolejnym zadaniu, do którego zapraszamy czterech zawodników z każdej drużyny. Rondelek należy przenieść nad stołami, trzymając za końce sznurków, w jak najkrótszym czasie, nie rozlewając wody. JURY ocenia czas. Drużyna, która wyleje wodę nie jest klasyfikowana."
JURY przyznaje punkty dla trzech najlepszych zespołów.
Prowadzący - „Zwycięski zespół prosimy o wyłowienie papierowej łódeczki”
Zadanie 3
Prowadzący - „Prosimy o  trzeci referat”
Referat
Oczyszczalnia ścieków w Gostyniu jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną. Oczyszczanie mechaniczne polega na usuwaniu dużych zanieczyszczeń stałych przy pomocy systemu sit. Oczyszczanie biologiczne polega na rozkładaniu przez bakterie szczątków organicznych w specjalnych basenach. Już w tym roku dołączony zostanie etap – oczyszczanie chemiczne, w wyniku którego zostaną usunięte zanieczyszczenia chemiczne, np.: pozostałości po proszkach do prania i środkach myjących (szkodliwe są przede wszystkim fosforany). Po oczyszczeniu woda wędruje do rzeki Kani.
Po referacie 
Prowadzący – „Nasze następne zadanie to wymyślenie hasła na temat ochrony wody lub znaczenie wody dla człowieka. Czas na wykonanie zadania – dwie minuty.” „Proszę o odczytanie haseł”
JURY przyznaje punkty dla trzech najlepszych zespołów.
Prowadzący - „Zwycięski zespół prosimy o wyłowienie papierowej łódeczki”
Zadanie 4
Prowadzący - „Prosimy o  czwarty referat”
Referat
W ciele dorosłego, ważącego 70 kg człowieka znajduje się około 45 kg wody. Z wiekiem zawartość ta zmniejsza się, jednak nie zmniejsza się znaczenie wody w organizmie. Woda nieustannie krąży w naszym ciele. Wraz z krwią obiega organizm 1500 razy na dobę. Co dziesięć dni połowa wody w ustroju ulega wymianie. W ten sposób organizm oczyszcza się ze szkodliwych produktów metabolicznych. Woda potrzebna jest na wszystkich etapach odżywiania się organizmu – od zmiękczania kęsów pożywienia w ślinie, poprzez trawienie, wchłanianie składników odżywczych z jelit do krwi, ich transport do komórek, aż po usuwanie toksyn z moczem i kałem. Ilość potrzebnej nam wody, zależy od wielu czynników, między innymi od wieku, aktywności fizycznej, temperatury otoczenia i wilgotności powietrza. Najwięcej wody potrzebują dzieci – dziennie nawet od 10% do 15% wagi swojego ciała. Dorosłym wystarcza od 2 do 4 % wagi ciała. Więcej piją ludzie ciężko pracujący fizycznie, zwłaszcza w gorącym klimacie. W naszym klimacie minimalna ilość wody, której dziennie trzeba dostarczyć organizmowi to od 0,8 do 1 litra. Optymalna zaś to 2 do 2 i 1 litra.
Po referacie 
Prowadzący – „Dowiedzieliśmy się ile wody powinien wypijać codziennie każdy z nas. Przed zawodnikami znajdują się różne naczynia wypełnione wodą. Reprezentant każdego zespołu proszony jest o podejście do stolika i wpisanie na kartce literowych oznaczeń naczyń, rozpoczynając od naczynia zawierającego najwięcej wody, a kończąc na naczyniu zawierającym najmniejszą jej ilość. Czas na wykonanie zadania dwie minuty. Uwaga czas START”
Prawidłowa odpowiedź: najwięcej wody E, D, C, B, A najmniej wody (najlepiej użyć kieliszki o różnych kształtach)
JURY przyznaje punkty dla trzech najlepszych zespołów.
Prowadzący - „Zwycięski zespół prosimy o wyłowienie papierowej łódeczki”
Zadanie 5
Prowadzący - „Przystępujemy do zadania piątego”
Prowadzący – „Wiemy, że tam gdzie jest woda jest życie. Każdy z nas zna wiele przykładów zastosowania wody. Zadanie dla naszych drużyn będzie polegało na tym aby wymienić jak najwięcej korzyści płynących z wody. Proszę je wypisać na kartkach – od myślników. Czas na wykonanie zadania – dwie minuty. Uwaga czas – START.”
Prowadzący - „Proszę o przekazanie kartek JURY”
JURY przyznaje punkty dla trzech najlepszych zespołów.
Prowadzący - „Zwycięski zespół prosimy o wyłowienie papierowej łódeczki”
Zadanie 6
Prowadzący - „Prosimy o  piąty referat”
Referat
Woda jest środowiskiem  życia dla wielu gatunków ryb. Ryby są ważnym źródłem pożywienia. Ich mięso jest delikatne i łatwostrawne. Dzięki zawartości białka, składników mineralnych oraz witamin mają dla człowieka dużą wartość odżywczą. Znaczna część połowów przerabiana jest na mączkę rybną dla zwierząt i na nawozy sztuczne, olej ryb używany jest do wyrobu mydła.
Po referacie 
Prowadzący – „Proszę przedstawiciela każdej z drużyn o przejście z wędką nad nasze jeziorko. Uwaga nasze łowy trwają do wyłowienia ostatniej papierowej rybki. Zwycięża przedstawiciel tej drużyny, który złowi najwięcej rybek. W przypadku równej liczby złowionych  rybek wpuścimy kilka dodatkowych dla wędkarzy, którzy złowili największą i równą ich ilość. Uwaga START”
JURY przyznaje punkty dla trzech najlepszych zespołów. Decyduje największa ilość rybek.
Prowadzący - „Zwycięski zespół prosimy o wyłowienie papierowej łódeczki”
Zadanie 7
Prowadzący - „Przystępujemy do siódmej konkurencji”
Prowadzący – „Latem najchętniej odpoczywamy nad wodą. Oczywiście leżenie plackiem to niezbyt zdrowy sposób spędzania czasu nad wodą. Lepiej czas ten spędzić aktywnie, pływając lub grając w piłkę. Zapraszamy naszych zawodników do następnej konkurencji. Prosimy o podejście przedstawicieli wszystkich drużyn i wejście do wnętrza przygotowanych okręgów. Konkurencja będzie polegała na odbijaniu głową piłki plażowej. Wygrywa zawodnik, który wykona największą ilość razy, nie wychodząc poza koło i tracąc piłki. Prosimy pierwszego zawodnika. Uwaga czas – START.”
Członkowie JURY liczą i zapisują liczbę odbić.
JURY przyznaje punkty dla trzech najlepszych zespołów. Decyduje największa liczba odbić.
Prowadzący - „Zwycięski zespół prosimy o wyłowienie papierowej łódeczki”
Zadanie 8
Prowadzący - „A teraz proszę o przedstawienie historii powstania naszego akwarium”
Z biuletynu Szkolnego Klubu Ekologicznego – Po wielu staraniach w narożniku szkolnego korytarza stanęło 150 litrowe akwarium. Jego zakup oraz drogiego wyposażenia i ryb możliwe było dzięki zbiórce aluminiowych puszek. Do zbiórki włączyli się prawie wszyscy uczniowie naszej szkoły. W wodzie pływają już mieczyki, glonojady, brzanki, patynki i danio pręgowane.
Prowadzący – „Przystępujemy do ostatniego zadania. Na kartce należy wypisać jak najwięcej nazw ryb żyjących w naszym akwarium. Czas na zadanie – jedna minuta. Uwaga czas – START.”
Prawidłowa odpowiedź: danio pręgowane, mieczyki, glonojad, platynki, brzanki.
Członkowie JURY liczą i zapisują liczbę odbić.
JURY przyznaje punkty dla trzech najlepszych zespołów.
Prowadzący - „Zwycięski zespół prosimy o wyłowienie papierowej łódeczki”
Zakończenie
Prowadzący – „Proszę JURY o ogłoszenie werdyktu końcowego”
Prowadzący – „Prosimy Dyrektora o wręczenie dyplomów”

Opracowała: Alicja Jerszyńska