Zestawy zadań z matematyki   I   Godzina wychowawcza   I   Problem narkotyków w szkole   I   Konkursy 
Ciekawe linki
   I   Karta osiągnięć ucznia - ocena opisowa  I  Scenariusze zajęć   I  Osnowa lekcji gimnastyki korekcyjnej    I  Scenariusz "Dnia Matki"  I  Problem edukacyjny  I  Program edukacji regionalnej  I  Program edukacji zdrowotnej  I  Scenariusze uroczystości  I  Żywioły - scenariusze zajęć  I
Konkurs ortograficzny dla kl. III  I  Scenariusz międzyklasowgo turnieju  I 
Ocena opisowa - kl. II  I  Ocena opisowa - kl. III  I  Testy z chemii   I   Turniej - Woda źródłem życia   I  Scenariusz przedstawienia kukiełkowego  I  Scenariusz - Nasza Europa  I  Artykuł - Nauczanie zintegrowane  I  Konkurs geograficzny 1 
Konkurs Geograficzny 2  I  Szkolny Konkurs Wiedzy o Mikołaju Koperniku

 

Konkurs geograficzny 
etap szkolny 2001/2002

 1. Określ współrzędne geograficzne punktów: A, B (2 p.)

A dł. geogr. .................................                 B dł. geogr. ...............................
   szer. geogr. .............................                    szer. geogr. ............................
2. Ile czasu dookoła Ziemi leciałby samolot odrzutowy z prędkością 2000 km/h: 
    (podkreśl właściwą odpowiedź) (2 p.)
a) 40 godzin                              b) 20 godzin
c) 30 godzin                              d) 12 godzin
3. Wyjaśnij znaczenie pojęć (4 p.):
- izohiety ............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
- moreny ............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
- dorzecze ..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
- zjawiska krasowe .............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
4. Podkreśl geograficzne czynniki klimatotwórcze (6 p.):
a) temperatura powietrza                                                     b) odległość od morza
c) prądy morskie                                                                d) opady
e) ciśnienie atmosferyczne                                                  f) ukształtowanie powierzchni
g) szerokość geograficzna                                                   h) wiatry
i) wilgotność powietrza                                                        j) wysokość nad poziomem morza
k) działalność człowieka                                                     l) zachmurzenie
5. Połącz liniami poszczególne typy klimatu z odpowiednimi strefami roślinnymi (6 p.):

Zwrotnikowy suchy

 

Tundra

Umiarkowany lądowy

 

Pustynia

Podrównikowy

 

Step

Subpolarny

 

Sawanna

Równikowy

 

Roślinność śródziemnomorska

Podzwrotnikowy

 

Dżungla

6. Przyporządkuj najwyższe wzniesienie poszczególnym jednostkom fizyczno-geograficznym (3. p.):
                                             Sudety
Rysy                                      Nizina Wielkopolska
Góra Św. Anny                       Tatry
Śnieżka                                 Wyżyna Śląska
                                             Pojezierze Mazurskie
7. Połącz linią krainę geograficzną z charakterystyczną dla niej formą rzeźby terenu (5 p.):
Pojezierze Mazurskie                                        wzgórza morenowe
Tatry                                                                wąwozy lessowe
Góry Świętokrzyskie                                         cyrki lodowcowe
Wyżyna Lubelska                                             gołoborza
Pobrzeże Słowińskie                                         wydmy
8. Podkreśl element nie pasujący do reszty: (w każdym zestawie) (4 p.)
a) atmosfera, meteorologia, litosfera, hydrosfera
b) hamada, ued, serir, erg
c) halny, wyż baryczny, pasaty, monsuny
d) trzęsienia ziemi, zjawiska wulkaniczne, ruchy górotwórcze, wietrzenie
9. Oznacz literą P - zdanie prawdziwe. Literą N - zdanie błędne (4 p.)
Energetyka w Polsce opiera się na węglu kamiennym i brunatnym. ........................
Najbardziej na południe wysuniętym punktem Polski jest Przyl. Rozewie. ....................
Żyzne gleby i długi okres wegetacji sprzyjają rozwojowi rolnictwa na Nizinie Śląskiej. ..................
Warta to prawy dopływ Wisły.
W Zagłębiu Lubińsko-Głogowskim eksploatowane są rudy miedzi. ......................
Zachodnim sąsiadem Polski są Niemcy. ...............................
Najważniejszym szczytem Polski jest Śnieżka. ........................
W Polsce dominują jeziora tektoniczne. ..............................
10. Oblicz (2 p.)
Wierzchołek góry leży na wysokości 2140 m npm., a dolna stacja wyciągu 420 m npm. Przed wejściem na wyciąg termometr wskazywał 7o C. Jaka temperatura będzie na szczycie?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
11. Oblicz, która godzina czasu miejscowego jest w Delhi w Indiach (
77o E), gdy w Warszawie (21o E) jest południe słoneczne? (2 p.)  
Rozwiązanie:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Odp. .............................................................................................................................................................
12. Podaj właściwą nazwę: (8 p.)
a) oceanu, na którym znajdują się:
    Rów Mariański ....................................................
    Rów Jawajski ......................................................
    Rów Filipiński .....................................................
    Rów Atakamski ..................................................
b) kontynentu, na którym znajdują się:
    Półwysep Jork ...................................................
    Półwysep Jukatan .............................................
    Półwysep Jutlandzki ..........................................
    Półwysep Malajski ............................................
13. Na podstawie rysunku, który przedstawia położenie Ziemi względem wiązki promieni słonecznych wykonaj zadania:
     (6 p.)


a) zaznacz strzałką na równiku kierunek obrotu Ziemi.
b) podaj nazwę równoleżnika na który promienie słoneczne padają prostopadle (Słońce jest w zenicie)
   ......................................................................................................................................................................
c) podaj datę, której odpowiada przedstawiona na rysunku sytuacja .......................................................................
d) jaka kalendarzowa pora roku rozpoczyna się w tym dniu na półkuli południowej? .................................................
e) zamaluj tę część Ziemi, na której panuje noc polarna.
f) oblicz, ile wyniesie kąt padania promieni słonecznych na kole podbiegunowym południowym?

Pytania opracowała:
mgr Teresa Wolniewicz