Zestawy zadań z matematyki   I   Godzina wychowawcza   I   Problem narkotyków w szkole   I   Konkursy 
Ciekawe linki
   I   Karta osiągnięć ucznia - ocena opisowa  I  Scenariusze zajęć   I  Osnowa lekcji gimnastyki korekcyjnej    I  Scenariusz "Dnia Matki"  I  Problem edukacyjny  I  Program edukacji regionalnej  I  Program edukacji zdrowotnej  I  Scenariusze uroczystości  I  Żywioły - scenariusze zajęć  I
Konkurs ortograficzny dla kl. III  I  Scenariusz międzyklasowgo turnieju  I 
Ocena opisowa - kl. II  I  Ocena opisowa - kl. III  I  Testy z chemii   I   Turniej - Woda źródłem życia   I  Scenariusz przedstawienia kukiełkowego  I  Scenariusz - Nasza Europa  I  Artykuł - Nauczanie zintegrowane  I  Konkurs geograficzny 1 
Konkurs Geograficzny 2  I  Szkolny Konkurs Wiedzy o Mikołaju Koperniku

 

Szkolny Konkurs Wiedzy o Mikołaju Koperniku

 

I.   Pierwsze pytanie jest wspólne dla wszystkich uczestników. Każdy odpowiadać będzie pisemnie na kartkach, na których podane zostały 4 daty związane z Kopernikiem. Za udzielenie każdej dobrej odpowiedzi otrzymacie po l pkt., a więc w sumie 4 pkt.
1. 1520 / 21   obrona Olsztyna przed Krzyżakami.
2. 1543 r.       rok śmierci Kopernika.
3. 1503 r.       otrzymał doktorat z prawa kanonicznego w Ferrarze.
4. 1510 r.       po raz pierwszy przedstawił swą teorię.

II.   Na kolejne pytania odpowiadać będziecie indywidualnie. Za każdą dobrą odpowiedz otrzymacie 2 pkt.
1. Jak nazywa się największa planeta.
Odp. Jowisz.
2. Która z planet posiada najwięcej księżyców.
Odp. Saturn.
3. Jak nazywają się najmniejsze cząstki elementarne.
Odp. Kwarki.
4. W którym roku człowiek po raz pierwszy stanął na Księżycu.
Odp. 1969r
5. Podaj czas w jakim promienie słoneczne docierają do ziemi.
Odp. 500 sekund
6. Z jakich pierwiastków zbudowane jest słońce i inne gwiazdy.
Odp. z wodoru i helu.

III.    Kolejne pytanie jest związane ze znanym obrazem, który znajduje się w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Proszę napisać jakiego ważnego wydarzenia dotyczy. Za dobrą odpowiedź otrzymacie 2pkt.
Odp. M. Kopernik na łożu śmierci.

IV.   Kolejna tura pytań indywidualnych związana jest tylko z życiem i pracą M. Kopernika. Za każdą dobrą odp. otrzymacie po 2pkt.
1. Jakie stanowisko zajmował Kopernik w latach 1516-1519 w Olsztynie?
Odp. Administrator dóbr Kapituły Warmińskiej.
2. Jakie nauki studiował Kopernik na Uniwersytecie w Padwie?
Odp. Prawo i medycynę.
3.Podaj nazwiska 2 nauczycieli astronomii M. Kopernika w Akademii Krakowskiej.
Odp. Wojciech z Brudzewa, Jan Szeling z Głogowa, Marcin z Olkusza, Marcin Bylica.
4.W latach 1504-1510 Kopernik był sekretarzem i lekarzem przybocznym Łukasza Watzenrode. W jakim mieście wtedy przebywał.
Odp. Lidzbark Warmiński.
5. W jakim mieście w 1503 r. otrzymał doktorat z prawa kanonicznego.
Odp. W Ferrarze.
6. W jakich latach Kopernik pracował nad największym dziełem swego życia.
Odp.1515-33.

V.  W kolejnym pytaniu przeczytam Wam fragment życiorysu astronoma, wielkiego uczonego popierającego teorię Kopernika. Najpierw przeczytam pierwszy fragment Jeżeli ktoś będzie wiedział o kogo chodzi, proszę podnieść rękę i nazwisko zapisać na kartce. Wtedy otrzyma 3 pkt. Za drugi odgadnięty fragment otrzyma 2pkt, a za trzeci 1 pkt.

Urodził się w 1564r,włoski fizyk, astronom, filozof. Od 1610 roku prof. matematyki na Uniwersytecie w Pizie.W1583 r. odkrył prawo ruchu wahadła, a w dalszej kolejności prawo swobodnego spadania ciał. ( 3pkt).

W 1609 roku zbudował lunetę i zastosował ją do obserwacji astronomicznych, odkrył góry na Księżycu, odkrył 4 Księżyce Jowisza, plamy słoneczne, stwierdził obrót Słońca dookoła osi. ( 2pkt).

W 1616r trybunał inkwizycji zabronił mu propagowania teorii heliocentrycznej. Zmuszono go do publicznego odwołania swoich poglądów i wyrzeczenia się teorii Kopernika. (1 pkt.)

Odp. Galileusz (Galileo Galilei)

VI. Ostatnia kolejka pytań indywidualnych, za każde pytanie można otrzymać po 2pkt.
1. W którym roku naszej szkole nadano imię M. Kopernika?
Odp. 1973 r.
2. Jak nazywała się pierwsza kobieta, która poleciała w kosmos?
Odp. Walentyna Tiereszkowa.
3. Podaj nazwisko kosmonauty, który pierwszy wyszedł w przestrzeń kosmiczną?
Odp. A. Leonow (na 12 minut)
4. Podaj nazwę komety, która cyklicznie pojawia się nad ziemią, ostatnio widzieliśmy jaw 1986r.
Odp. Kometa Halleja
5. Kopernik napisał 3 rozprawy ekonomiczne związane z pieniędzmi, podaj tytuł chociaż
jednego traktatu.
Odp. 1517 O ocenie pieniądza
       
1519 Traktat o monetach
        1528  Rozprawa o biciu monety
6. Z czego zbudowane są pierścienie Saturna?
Odp. Z milionów kawałków lodu.

Pytania opracowała:
mgr Teresa Wolniewicz