Zestawy zadań z matematyki   I   Godzina wychowawcza   I   Problem narkotyków w szkole   I   Konkursy 
Ciekawe linki
   I   Karta osiągnięć ucznia - ocena opisowa  I  Scenariusze zajęć   I  Osnowa lekcji gimnastyki korekcyjnej    I  Scenariusz "Dnia Matki"  I  Problem edukacyjny  I  Program edukacji regionalnej  I  Program edukacji zdrowotnej  I  Scenariusze uroczystości  I  Żywioły - scenariusze zajęć  I
Konkurs ortograficzny dla kl. III  I  Scenariusz międzyklasowgo turnieju  I 
Ocena opisowa - kl. II  I  Ocena opisowa - kl. III  I  Testy z chemii   I   Turniej - Woda źródłem życia   I  Scenariusz przedstawienia kukiełkowego  I  Scenariusz - Nasza Europa  I  Artykuł - Nauczanie zintegrowane  I  Konkurs geograficzny 1
Konkurs geograficzny 2  I  Szkolny Konkurs Wiedzy o Mikołaju Koperniku

 

Konkurs geograficzny
etap szkolny - 2001 r.

 1. Podaj nazwy skrajnych przylądków Afryki położonych na lądzie oraz państw, w których się znajdują (8 pkt.).
     Nazwa przylądka                        kraj
     N ...................................           ............................................
     S ...................................           ............................................
     W ..................................           ............................................
     E ...................................           ............................................
2. Wymień 4 półwyspy Ameryki Północnej (4 pkt.).
   a) ............................................
   b) ............................................
   c) ............................................
   d) ............................................
3. Określ współrzędne geograficzne (dł. i sz.) wybranych punktów (4 pkt.).

p. A dł. ....................................                   p. B dł. .........................................
       sz. ...................................                          sz. ........................................
4. Z poniższej rozsypanki wybierz i połącz kraje z miastami: Genewa, Barcelona, Mediolan, Filadelfia, Bejrut, Quito, Bagdad, Ankara, Perth, Ułan Bator (10 pkt.).
a) Australia ......................................                       b) Hiszpania ..........................................
c) USA  ...........................................                       d) Irak ...................................................
e) Szwajcaria ...................................                       f) Mongolia ............................................
g) Ekwador ......................................                       h) Włochy .............................................
i) Turcja ...........................................                       j) Liban .................................................
5. Oblicz jaka jest godzina w Los Angeles 118o dł. zach., jeżeli w Piaskach 17o dł. wsch. jest godz.  1000 (4 pkt.).
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
6. Tabela przedstawia typy klimatów oraz formacje roślinne. Który zestaw jest prawidłowy? (2 pkt.).

Nr zestawu

Typ klimatu

Formacja roślinna

I

równikowy wybitnie wilgotny

lasy liściaste i mieszane

II

umiarkowany chłodny

lasy iglaste, tajga

III

umiarkowany ciepły morski

sawanna

IV

podrównikowy okresowy suchy

wilgotne lasy równikowe

7. Wyspy te są jednym ze stanów USA (2 pkt.):
a) Kuryle
b) Indie Zachodnie
c) Hawaje
d) Bahama
8. W 1994 r. ukończony został podwodny tunel kolejowy "Eurotunel" łączący kontynent z Wielką Brytanią. Jaka jest długość tunelu jeżeli na mapie w skali 1 : 10 000 000 odległość ta wynosi 5 mm? (2 pkt.)
a) 25 km
b) 50 km
c) 5 km
d) 10 km
9. W przybrzeżnych wodach tych wysp hoduje się perłopławy (2 pkt.):
a) Wyspy Archipelagu Arktycznego                       b) Japońskie
c) Baleary                                                           d) Kanaryjskie
10. Wyjaśnij pojęcia (10 pkt.):
a) mierzeja ......................................................................................................................................................
b) fiordy ..........................................................................................................................................................
c) depresja .....................................................................................................................................................
d) hamada .....................................................................................................................................................
e) monsun .....................................................................................................................................................
11. Oblicz temp. na szczycie Mont Blanc, który ma wysokość 4807 m, jeżeli na wysokości 1600 m temp. wynosi +  6oC (2 pkt.)

12. Które z wymienionych rzek to dopływy Wisły, podkreśl właściwe odpowiedzi (7 pkt.): Wieprz, Bug, Kaczawa, Pilica, Nida, San, Obra, Wkra, Drwęca, Bystrzyca, Nysa Kłodzka.
13. Uzupełnij zdania (5 pkt.): Największa wyspa świata to ............................................, najdłuższa rzeka Europy to ......................, najgłębsze jezioro Polski to ......................................, najpłytsze morze świata to ............................, najbardziej suchy kontynent to .................................... .
14. Które z wymienionych zwierząt zamieszkuje Australię, podkreśl właściwą odpowiedź (4 pkt.): miś koala, tygrys, lew, kolczatka, panda, kangur, krokodyl, gronostaj, papugi, strusie, węże, psy dingo.

Pytania opracowała:
mgr Teresa Wolniewicz