COŚ DLA UCZNIA


Prawa i obowiązki ucznia

Zadania na 6 z biologii i chemii

Wewnątrzszkolny system 

oceniania

Plan lekcji

Konkursy

Liga matematyczna

Układ Słoneczny

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w


COŚ DLA NAUCZYCIELA


Zestawy zadań z matematyki

Godzina wychowawcza 

scenariusze zajęć (kl. IV-VI)

Problem narkotyków w szkole

Konkursy

Ciekawe linki

Karta osiągnięć ucznia

Scenariusze zajęć

Osnowa lekcji gimnastyki korekcyjnej

Scenariusz "Dnia Matki"

Program edukacji regionalnej

Problem edukacyjny

Program edukacji zdrowotnej

Scenariusze uroczystości

Żywioły - scenariusze zajęć

Konkurs ortograficzny dla kl. III

Scenariusz międzyklasowego turnieju

Karta osiągnięć ucznia

Karta osiągnięć ucznia II

Ocena opisowa kl. II

Ocena opisowa kl. III

Testy z chemii

Turniej - Woda źródłem życia

Przedstawienie kukiełkowe

Nasza Europa - scenariusz

Artykuł - Nauczanie zintegrowane

Konkurs geograficzny 1

Konkurs geograficzny 2

Konkurs Wiedzy o M. Koperniku

Przyczyny niepowodzeń szkolnych

Święto Niepodległości - scenariusz

Bajka terapeutyczna

Tekst relaksacyjny

Zasady pracy z dzieckiem leworęcznym

Zestaw ćwiczeń dla dzieci leworęcznych

Agresja frustracyjna, naśladowcza i instrumentalna

Scenariusz konkursu na "Dzień Ziemi"

Osiąganie dojrzałości szkolnej

Ortografia, nowe sposoby i możliwości

Raport edukacyjny

Arkusz ewaluacyjny śródroczny kl. I-III SP

Arkusz ewaluacyjny śródroczny kl. IV-VI SP

Arkusz ewaluacyjny śródroczny gimnazjum

Arkusz ewaluacyjny roczny kl. I-III SP

Arkusz ewaluacyjny roczny kl. IV-VI SP

Arkusz ewaluacyjny roczny gimnazjum

Adaptacja sceniczna legendy "O poznańskich koziołkach"

Rozważania na temat spotkań nauczyciela z rodzicami

Konspekt 1 - matematyka kl. 4
Konspekt 2 - matematyka kl. 4
Konspekt 3 - matematyka kl. 4
Konspekt 4 - matematyka kl. 4
Konspekt 5 - matematyka kl. 4
Konspekt 6 - matematyka kl. 5
Konspekt 7 - matematyka kl. 5
Konspekt 8 - matematyka kl. 5
Konspekt 9 - matematyka kl. 5
Konspekt 10 - matematyka kl. 6
Konspekt 11 - matematyka kl. 6
Konspekt 12 - matematyka kl. 1 gimnazjum
Konspekt 13 - matematyka kl. 1 gimnazjum
Konspekt 14 - matematyka kl. 1 gimnazjum
Konspekt 15 - matematyka kl. 1 gimnazjum
Konspekt 16 - matematyka kl. 2 gimnazjum
Scenariusz lekcji wychowawczej - kl. 1 gimnazjum
Skąd się biorą agresywne dzieci?
Program "Moda"
Olimpiada Wierszolubków
Jesienno-zimowe spotkania z książką


COŚ DLA RODZICÓW


Przyczyny niepowodzeń wychowawczych

Wewnątrzszkolny system

oceniania

Standardy egzaminacyjne

Wychowanie do życia w rodzinie

Ślubowanie klas pierwszych

Wyjazd na "Zieloną Szkołę"

Dziecko agresywne

Bajka relaksacyjna

Ćwiczenia korekcyjne

Telewizja - szkodzi czy rozwija

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
ww
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w